KMMDlogo 1Aktuální konference    
 
Odborná konference se zahraniční účastí zaměření na mlékárenství, sanitaci a hygienu potravin.


Ve dnech
16. a 17. září 2020 se uskuteční IX. ročník odborné mlékařské konference
Informace o minulém ročníku i předchozích hledejte pod odkazy níže Archiv nebo Album

 
   
     

   

Tuto stránku připravujeme jako obecnou informaci v anglické verzi, brzy bude spuštěna.


 

Kroměřížské mlékařské dny...
Odborná konference se zahraniční účastí "Kroměřížské mlékařské dny" pořádaná akciovou společností Kromilk a Českomoravským svazem mlékárenským se za dobu své historie postupně stala významnou událostí pravidelně konanou s dvouletou periodicitou a přinášející účastníkům zejména nové poznatky z techniky a technologie mlékárenství. Konference pravidelně informuje také o nových trendech v obchodě, změnách chování spotřebitelů, dopadech celosvětových makroekonomických a politických změn, vývoji potravinářské legislativy a celé řadě dalších témat úzce souvisejících s mlékárenstvím.

Každý sudý rok na podzim přijíždí do Kroměříže okolo 150 mlékárenských odborníků nejen z České a Slovenské republiky, ale také z Německa, Belgie, Francie, Nizozemí, Švédska a dalších evropských zemí, aby se seznámili s posledním vývojem v oboru a diskutovali směry a trendy, kterými se bude v následujících obdobích mlékárenský sektor rozvíjet.

Organizátoři konference připravují pro účastníky nejen hodnotný odborný, ale rovněž společenský program, který jim umožní setkání s renomovanými odborníky, ale také navázání nových či utužení stávajících vztahů s kolegy, obchodními partnery, spolužáky a přáteli, a v řadě případů také se svými konkurenty.

Kroměřížské mlékařské dny jsou tedy událostí, kterou by si neměl nechat žádný mlékař ujít.
 
Těšíme se na další setkání s Vámi, Váš tým organizátorů konference.
Jiří KopáčekJan Tykvart
Aktuální konference - VII. ročník (2016)
Ve dnech 5.-6. října 2016 se uskuteční již VII. ročník této odborné mlékařske konference ve městě Kroměříž v České republice.

Tématické okruhy pro současnou konferenci:
1. den
SOUČASNOST MLÉKÁRENSTVÍ
NOVÉ POZNATKY ZE SVĚTA SYRŮ
Společenský večer v prostorách Salla Terenna ~ Arcibiskupský zámek Kroměříž

2. den
NOVÉ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ PRO MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL
MLÉKÁRENSKÝ VÝZKUM, INOVACE, TRENDY
Závěrečné slovo, slosování sponzorské tomboly, ukončení konference

Přehled minulých konferencí naleznete v oddíle archiv »»
přečtěte si přímé reakce
co někteří účastníci o konferenci napsali:

ing. Karol Herián, Slovensko
...už som doma z konferencie a ešte doznievajú vo mne krásne chvíle, ktoré som vďaka Vám prežil v Kroměříži. Dovoľte mi aspoň takto ešte raz najmä Vám poďakovať za úspešnú prípravu a priebeh mliekarenskej konferencie u Vás. Tieto podujatie sú pre mňa vždy veľmi nádherné a to nielen po odbornej stránke, ale aj po stránke spoločenskej a ľudskej. Však práve vďaka Vašej iniciatíve a obetavosti všetci mliekari majú možnosť sa dozvedieť niečo nového, nadviazať mnohé pracovné i osobné kontakty. Čerešničkou na torte je Váš kultúrny program v prekrásnom meste na historických miestach. Je to úžasný pocit. Viem sa vžiť do Vašej úlohy a predstaviť si tú obrovskú námahu s prípravou konferencie, s materiálnym i finančným zabezpečením, s prednáškami atď. Ja Vás úprimne obdivujem a blahoželám Vám...

Benoit Heude, MATEC – Francie

Very professional conference compared to other European dairy conferences. Wonderful gala dinner in the Rotonda.

prof. Květoslava Šustová, Mendlova univerzita Brno
...v Kroměříži to bylo báječné. Moc se nám líbilo naprosto vše. Přestože jsem měla možnost poslouchat přednášky až druhý den, tak jsem byla ráda, že jsem se toho mohla zúčastnit. Všechny byly velice zajímavé. A ostatní jsem si přečetla ve sborníku, který je velice pěkně provedený.
I večer v Květné zahradě byl nádherný - prohlídka, tance, perfektní občerstvení, moje milá cimbálová hudba. Jsem moc ráda, že patřím mezi vás mlékaře, že se mohu takto pravidelně setkávat s ostatními z oboru. A samozřejmě mi dělalo radost, že se ke mně přihlásily postupně tři moje bývalé diplomantky...

Arcibiskupský zámek Kroměříž

Květná zahrada

Biskupská mincovna

Barokní hřbitov Střílky

Bazilika sv. Hostýn

   


       
   
copyright - Kromilk ČMSM     creator - Max Portman