KMMDlogo 1Aktuální konference    
  English Information    
  Domů - HomeProgram - Aktuální konferenceinformace - KontaktyÚčastníci - registrace    
  Partneři - sponzořiArchiv - dokumentyFotogalerie - vzpomínkyMísto - Kroměříž    
     

    Připravujeme VII. ročník KMMD podzim 2016
Rádi bychom Vás přivítali na stránkách určených konferenci sýrařů, mlékařů a potravinářů vůbec, která se koná v malebné Kroměříži a pozvali Vás títmo i na nový ročník konference.Co to je KMMD - Kroměřížské mlékařské dny...
Odborná konference se zahraniční účastí "Kroměřížské mlékařské dny" pořádaná akciovou společností Kromilk a Českomoravským svazem mlékárenským se za dobu své historie postupně stala významnou událostí pravidelně konanou s dvouletou periodicitou a přinášející účastníkům zejména nové poznatky z techniky a technologie mlékárenství. Konference pravidelně informuje také o nových trendech v obchodě, změnách chování spotřebitelů, dopadech celosvětových makroekonomických a politických změn, vývoji potravinářské legislativy a celé řadě dalších témat úzce souvisejících s mlékárenstvím.

Každý sudý rok na podzim přijíždí do Kroměříže okolo 150 mlékárenských odborníků nejen z České a Slovenské republiky, ale také z Německa, Belgie, Francie, Nizozemí, Švédska a dalších evropských zemí, aby se seznámili s posledním vývojem v oboru a diskutovali směry a trendy, kterými se bude v následujících obdobích mlékárenský sektor rozvíjet.

Organizátoři konference připravují pro účastníky nejen hodnotný odborný, ale rovněž společenský program, který jim umožní setkání s renomovanými odborníky, ale také navázání nových či utužení stávajících vztahů s kolegy, obchodními partnery, spolužáky a přáteli, a v řadě případů také se svými konkurenty.

Kroměřížské mlékařské dny jsou tedy událostí, kterou by si neměl nechat žádný mlékař ujít.
 
Těšíme se na další setkání s Vámi, Váš tým organizátorů konference.
Jiří KopáčekJan Tykvartpřečtěte si přímé reakce
co někteří účastníci o konferenci napsali:

ing. Karol Herián, Slovensko
...už som doma z konferencie a ešte doznievajú vo mne krásne chvíle, ktoré som vďaka Vám prežil v Kroměříži. Dovoľte mi aspoň takto ešte raz najmä Vám poďakovať za úspešnú prípravu a priebeh mliekarenskej konferencie u Vás. Tieto podujatie sú pre mňa vždy veľmi nádherné a to nielen po odbornej stránke, ale aj po stránke spoločenskej a ľudskej. Však práve vďaka Vašej iniciatíve a obetavosti všetci mliekari majú možnosť sa dozvedieť niečo nového, nadviazať mnohé pracovné i osobné kontakty. Čerešničkou na torte je Váš kultúrny program v prekrásnom meste na historických miestach. Je to úžasný pocit. Viem sa vžiť do Vašej úlohy a predstaviť si tú obrovskú námahu s prípravou konferencie, s materiálnym i finančným zabezpečením, s prednáškami atď. Ja Vás úprimne obdivujem a blahoželám Vám...

Benoit Heude, MATEC – Francie
Very professional conference compared to other European dairy conferences. Wonderful gala dinner in the Rotonda.

prof. Květoslava Šustová, Mendlova univerzita Brno
...v Kroměříži to bylo báječné. Moc se nám líbilo naprosto vše. Přestože jsem měla možnost poslouchat přednášky až druhý den, tak jsem byla ráda, že jsem se toho mohla zúčastnit. Všechny byly velice zajímavé. A ostatní jsem si přečetla ve sborníku, který je velice pěkně provedený.
I večer v Květné zahradě byl nádherný - prohlídka, tance, perfektní občerstvení, moje milá cimbálová hudba. Jsem moc ráda, že patřím mezi vás mlékaře, že se mohu takto pravidelně setkávat s ostatními z oboru. A samozřejmě mi dělalo radost, že se ke mně přihlásily postupně tři moje bývalé diplomantky...
Aktuality

30. června 2016
Program konference
Rozesíláme již přesný program konference, pokud jste jej nedostali nebo chcete jej mít v elektronické podobě nalezente jej v sekci Program | Aktuální konference

31. března 2016
Datum konání VII. ročníku - 5.-6. října 2016
Již známe data ve kterých bude konference konána - prosím zaznamenejte si je...

31. března 2016
INOVOVANÁ INTERNETOVÁ PREZENTACE
Představujeme Vám a spouštíme nový systém internetové prezentace s kompletními registracemu účastníků a také partnerů. Těšíme se na Vaše návštěvy a ohlasy.

 


 

Ohlédnutí
Co se událo v minulém ročníku

Šestý ročník konference Kroměřížské mlékařské dny se uskutečnil ve dnech 17.-18.09.2014 za účasti více než 130 mlékárenských odborníků. V programu odeznělo šestnáct přednášek, se kterými vystoupili odborníci z Čech, Belgie, Švédska, Francie a z Německa. V úvodním bloku zabývajícím se současnou situací na trhu s mlékem vystoupil vzácný host z Belgie, generální tajemník EDA Alexander Anton, který zdůraznil principy udržitelné mlékárenské ekonomiky v Evropě a významnou měrou se zapojil do diskuze. Ve vystoupeních nechybělo také hodnocení dopadů uvalení ruských sankcí na dovoz potravin z Evropské unie. V odborných sekcích zaujala zejména paní Malin Thors Rosenquist ze Švédska, která hovořila o globálních inovačních trendech v mlékárenství. Cenné byly ale také praktické přednášky o aplikaci mlékárenských a ochucujících ingrediencí umožňujících vývoj nových produktů či informace o novinkách v sanitaci a hygieně mlékárenských provozů. Tradičními přednáškami pak byly příspěvky o českém mlékárenském výzkumu a komerční prezentace partnerů konference věnující se problematice moderních strojních technologií a jejich aplikacím zejména na sýrárnách.   

Generální partneři konference Kroměřížské mlékařské dny Ecolab
OK Servis
Tatra Hlinsko

Frulika       
   
copyright - Kromilk ČMSM Pořadatelé - vstup   creator - Max Portman